SKAUVIK PROSESSANALYSER
SKAUVIK PROSESSANALYSER
Meny
 
Våre tjenester

Lønnsomheten til en virksomhet avhenger ofte av hvilket nivå en kan oppnå av produktivitet og kvalitet av leveransen. Produktivitet og kvalitet er igjen avhengige av mange faktorer som i de fleste tilfellene kan kontrolleres. Det vil likevel ofte være utfordrende å finne den rette kombinasjonen av kontrollerbare faktorer eller prosessparametere som gir den beste ytelsen og inntjeningen. I svært mange tilfeller er det også slik at produktiviteten kan økes på bekostning av kvaliteten på produktet. Enda mer komplisert blir bildet hvis produktspekteret er stort.

Skauvik Prosessanalyser har erfaring og kunnskap om industrielle forbedringsprosesser, og har tilgang på metoder og verktøy som kan benyttes for å hjelpe bedrifter med å finne hvordan det best mulig lar seg gjøre å kjøre prosessene under optimale betingelser og oppnå stabil produksjon med jevn kvalitet. I tilfeller hvor det er aktuelt å utforme nye produksjonsenheter, er det også mulig å utføre analyser som omfatter både design av utstyret og prosessparametrene.

I praksis vil en slik analyse kreve aktivt samarbeid med bedriften som ønsker støtte i forbedringsarbeidet. For å komme i gang med et prosjekt er det nødvendig med kunnskap om selve prosessen, gjerne i form av data som forteller om hvordan kvalitet og produktivitet har variert over tid i kombinasjon med variasjonen av de faktorene som kan kontrolleres.

Vi benytter et utvalg av verktøy for å gjennomføre forbedring og optimalisering. Aktuelle metoder er avanserte statistiske analyser og numeriske simuleringer. Hvis det er aktuelt å gjennomføre tester i produksjon, kan statistisk forsøksplanlegging (DoE - Design of Experiment) være svært nyttig. Numeriske simuleringer omfatter en lang rekke verktøy, fra lineære eller ikke-lineære styrkeberegninger til fluidmekaniske beregninger (CFD - Computational Fluid Dynamics).

En konsultasjon eller forespørsel om å få gjort en slik jobb er kostnadsfri. Timeprisen for å utføre analysene er svært konkurransedyktig, og det er mulig å avtale en fast pris for en oppgave hvor vi arbeider etter prinsippet "no cure - no pay".

Kontakt

telefon/epost
Adresse
Nautanesvegen 8
4265 HÅVIK
Telefon
90740704
Epost
Kontaktskjema


Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA, Googles Personvernregler og Vilkår gjelder.