SKAUVIK PROSESSANALYSER
SKAUVIK PROSESSANALYSER
Meny
 
Industriell erfaring
Teknikkene som vi benytter er generelle og kan benyttes innenfor en mengde områder. Vi har imidlertid størst erfaring med arbeid innenfor prosessindustri. Vi har sett på problemstillinger, blant andre, innenfor følgende områder:

Elektrokjemisk industri. Aluminiumelektrolyse, produksjon av ferro-silisium og tilsvarende prosesser.

Støpeprosesser: Støping av aluminiumlegeringer i form av pressbolt, tråd og bånd.

Metallforming: Ekstrudering og valsing av aluminium.

Kjernekraft: Design av saltsmeltereaktorer basert på thorium-syklusen og tilknyttede prosesseringsanlegg.

Havbruk: Utvikling av utstyr for rengjøring av anlegg uten bruk av kjemikalier.