SKAUVIK PROSESSANALYSER
SKAUVIK PROSESSANALYSER
Meny
 
Lineære og ikke-lineære styrkeberegninger
Vi kan tilby å utføre styrkeberegninger av enkle objekter. Dette omfatter både lineære (elastiske) og ikke-lineære (som tillater plastisk deformasjon) beregninger. For mer komplekse strukturer henvises til engineering-selskaper som er spesialister på dette området.

Slike beregninger krever beskrivelse av form av det aktuelle objektet, hvilke materialer det er sammensatt av og hvilke laster det utsettes for.

Lineære analyser er som oftest enkle og uproblematiske å utføre og krever lite beregningstid.

Ikke-lineære analyser er i mange tilfeller mer komplekse å sette opp og kan kreve betydelige dataressurser for å utføre.

Vi benytter ANSYS for å utføre slike analyser.